trang chủ tin tức xe CSGT có cần chuyên đề khi kiểm tra nồng độ cồn không?

CSGT có cần chuyên đề khi kiểm tra nồng độ cồn không?

Rất nhiều người hiện nay khi bị Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra nồng độ cồn đòi xem chuyên đề, liệu điều này có đúng?

CSGT có cần chuyên đề khi kiểm tra nồng độ cồn không?

Theo Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định, ngoài việc người tham gia giao thông vi phạm, CSGT có quyền yêu cầu người đó dừng xe để tuần tra, kiểm soát trong các trường hợp sau

- CSGT đang thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được phê duyệt.

- Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm khác.

- Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện.

Bên cạnh đó, theo điểm A khoản 1 Điều 10 Thông tư 65/2020/TT-BCA, khi tiến hành tuần tra kiểm soát, Cảnh sát giao thông hoàn toàn có quyền kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về giao thông đường bộ và pháp luật có liên quan của người và phương tiện tham gia giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

CSGT có cần chuyên đề khi kiểm tra nồng độ cồn và có được kiểm tra giấy tờ khác không? - Ảnh 1.

CSGT có cần chuyên đề khi kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh ST.

Theo những quy định trên, CSGT có quyền yêu cầu người tham gia giao thông dừng xe và thổi nồng độ cồn trong trường hợp không có chuyên đề nhưng có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm khác hoặc có tin báo, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện.

Các mức phạt nồng độ cồn có thể tham khảo tại đây: Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023 mà tài xế cần biết

Kiểm tra nồng độ cồn có kiểm tra giấy tờ không?

Theo những quy định đã nêu ở mục trên, CSGT có quyền kiểm tra giấy tờ dù không phát hiện nồng độ cồn nhưng có dấu hiệu của hành vi vi phạm hoặc qua tin báo, tin tố giác của người dân về hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, khi ra chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, các cơ quan chức năng sẽ bao gồm cả việc kiểm tra giấy tờ xe. Do đó, CSGT có thể yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ dù bạn không vi phạm nồng độ cồn.

Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định "Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên" là một trong những nội dung công khai của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Mặc dù vậy, CSGT không có nghĩa vụ phải xuất trình chuyên đề cho người dân xem khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nòng độ cồn hoặc giấy tờ xe. Theo Điều 6 Thông tư 67 quy định các hình thức công khai của Công an nhân dân gồm:

1. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an.

2. Đăng Công báo.

3. Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an.

4. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Với quy định trên, người dân có thể tìm hiểu về các kế hoạch, chuyên đề qua các kênh khác như tại: cổng thông tin điện tử; trang thông tin điện tử của cơ quan công an; công báo; trụ sở cơ quan công an; các phương tiện thông tin đại chúng; khi tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí...

(Theo danviet.vn)