trang chủ tin tức xe Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe lần đầu từ 22/10/2023

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe lần đầu từ 22/10/2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, quy định mức thu lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe lần đầu từ ngày 22/10/2023 như sau:

bien-so-xe-16790378729161515853070

Đối với ô tô:

- Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): Khu vực I: 20 triệu đồng/lần/xe (hiện hành Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu 2 triệu - 20 triệu đồng/lần/xe). Khu vực II: 1 triệu đồng/lần/xe. Khu vực III: 200 ngàn đồng/lần/xe.

- Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời: Khu vực I: 200 ngàn đồng/lần/xe (hiện hành quy định mức thu 100 ngàn - 200 ngàn đồng/lần/xe). Khu vực II: 150 ngàn đồng/lần/xe. Khu vực III: 150 ngàn đồng/lần/xe.

-Đối với xe ô tô khác: Khu vực I: 500 ngàn đồng/lần/xe (hiện hành quy định mức thu 150 ngàn - 500 ngàn đồng/lần/xe). Khu vực II: 150 ngàn đồng/lần/xe. Khu vực III: 150 ngàn đồng/lần/xe.

Đối với xe mô tô (xe máy): 

- Trị giá đến 15 triệu đồng: Khu vực I: 1 triệu đồng/lần/xe (hiện hành quy định mức thu 500 ngàn - 1 triệu đồng/lần/xe). Khu vực II: 200 ngàn đồng/lần/xe. Khu vực III: 150 ngàn đồng/lần/xe.

 

- Trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng: Khu vực I: 2 triệu đồng/lần/xe (hiện hành quy định mức thu 1 triệu - 2 triệu đồng/lần/xe). Khu vực II: 400 ngàn đồng/lần/xe. Khu vực III: 150 ngàn đồng/lần/xe.

- Trị giá trên 40 triệu đồng: Khu vực I: 4 triệu đồng/lần/xe (hiện hành quy định mức thu 2 triệu - 4 triệu đồng/lần/xe). Khu vực II: 800 ngàn đồng/lần/xe. Khu vực III: 150 ngàn đồng/lần/xe.

Đối với xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật: Được miễn lệ phí (hiện hành quy định mức thu 50 ngàn đồng/lần/xe).

Lưu ý: Mức lệ phí nêu trên áp dụng thống nhất trong cả nước. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định mức thu lệ phí khác với quy định nêu trên trên cơ sở cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép áp dụng tại địa phương thì áp dụng mức thu được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó.

(Theo baoquangtri.vn)